Częste pytania

Jak wykonać ćwiczenie kurs pisania znowu?

Sorry, the text on this page is automatically translated. If you know how to make a translation better, please write to [email protected].

W każdym ćwiczeniu możesz poprawić swoje wyniki:

  1. Przejdź do samouczka pisania na klawiaturze.
  2. Kliknij przycisk ustawieńPrzycisk ustawień
  3. Następnie kliknij blok kursu w otwartym oknie modalnym. 
  4. Wybierz żądane ćwiczenia z listy Lekcje i ćwiczenia.

Lub

Instrukcja

  1. Wybierz sekcję "Wyniki kształcenia"
  2. Zobaczysz listę lekcji pisania na klawiaturze i ćwiczeń. Jeśli najedziesz kursorem na którąś z "Lekcji"/ćwiczeń, zobaczysz link do poprawy wyniku. Klikając na niego, będziesz mógł ponownie wykonać daną lekcję/ćwiczenie.

Czy ta odpowiedź była dla Ciebie przydatna?

Artykuły powiązane

Częste pytania
Nie potrafisz znaleźć odpowiedzi? Zapytaj nasz zespół wsparcia.