Częste pytania

Jak zaliczyć lekcję z wielką literą bez Caps Locka?

Sorry, the text on this page is automatically translated. If you know how to make a translation better, please write to [email protected].

Klawisze Caps Lock i Shift

Błędem jest wykonywanie tych ćwiczeń przy użyciu klawisza Caps Lock. Jest to o wiele wygodniejsze, ale nie pomoże Ci nauczyć się szybciej pisać na klawiaturze.

Musisz używać klawisza SHIFT. Klawisz SHIFT jest zawsze naciskany przez palec różowy przeciwny do tego, który uderza w inny klawisz. Jeśli potrzebujesz, możesz dowiedzieć się więcej o pisaniu na klawiaturze.

Czy ta odpowiedź była dla Ciebie przydatna?

Artykuły powiązane

Częste pytania
Nie potrafisz znaleźć odpowiedzi? Zapytaj nasz zespół wsparcia.