Częste pytania

Dlaczego nie aktualizują się wyniki mojego certyfikatu z pisania dotykowego?

Sorry, the text on this page is automatically translated. If you know how to make a translation better, please write to [email protected].

Certyfikat ukończenia kursu maszynopisania jest przyznawany za najlepszy wynik mierzony zarówno w szybkości, jak i dokładności. Jeśli wynik dokładności lub szybkości jest niższy od poprzedniego, należy poćwiczyć i poprawić swój wynik.

Dokładność jest również brana pod uwagę przy zwiększaniu poziomu certyfikatu:

Czy ta odpowiedź była dla Ciebie przydatna?

Artykuły powiązane

Częste pytania
Nie potrafisz znaleźć odpowiedzi? Zapytaj nasz zespół wsparcia.