Częste pytania

Jak zmierzyć szybkość i dokładność pisania na klawiaturze?

Sorry, the text on this page is automatically translated. If you know how to make a translation better, please write to [email protected].

szybkie pisanie na klawiaturze test

  • Dla języków z cyrylicą, szybkość pisania jest mierzona w znakach na minutę (ile znaków na minutę piszesz bez literówek). Obejmuje to znaki w każdym znaku, ze spacjami.
  • W przypadku języków z alfabetem łacińskim, do pomiaru szybkości pisania częściej używa się słów na minutę. Słowo oznacza średnio 5 znaków, łącznie ze spacjami.
  • Szybkość pisania jest czasem mierzona w uderzeniach na minutę. W tym przypadku jednostką miary jest nie tylko liczba wpisanych znaków, ale również liczba naciśnięć klawiszy pomocniczych takich jak Shift i Alt.

Na Ratatype, szybkość pisania jest mierzona w znakach na minutę dla rosyjskiego i ukraińskiego, a dla pozostałych w SŁ./MIN.
Podczas testu pisania, tylko poprawnie wpisane słowa są brane pod uwagę. Dlatego, jeśli zrobisz literówkę, liczenie znaków zatrzymuje się do czasu jej poprawienia.

Dokładność pisania to procent poprawnie wpisanych znaków w stosunku do całkowitej liczby znaków w tekście.

Czy ta odpowiedź była dla Ciebie przydatna?

Artykuły powiązane

Częste pytania
Nie potrafisz znaleźć odpowiedzi? Zapytaj nasz zespół wsparcia.